gat_geschilleninstantie_alternatieve_therapeuten_schild_internet.png

Bij geschillen met de therapeut (indien cliënt en therapeut niet tot een oplossing komen) kan de cliënt een klacht indienen bij de klacht- en tuchtcommissie van het GAT. Deze commissie zal bemiddelen tussen therapeut en cliënt.

Your Happy Body Coach is aangesloten bij:
– Beroepsorganisatie CAT
– Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)

- Bewust Haarlem