top of page

Bij geschillen met de therapeut (indien cliënt en therapeut niet tot een oplossing komen) kan de cliënt een klacht indienen bij de klacht- en tuchtcommissie van het GAT. Deze commissie zal bemiddelen tussen therapeut en cliënt.​Your Happy Body Coach is aangesloten bij:– Beroepsorganisatie CAT– Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)- Bewust Haarlem

bottom of page